Befestigungsmaterial

Schmiedenägel Eisen alt
Verpackt zu 50 Stück
20 mm 11004
30 mm 11005
40 mm 11006
50 mm 11007

Messingstifte 1.6 x 16 mm
100 gr.  11000
500 gr.  11001
Eisenstifte blank 1.6 x 16 mm
100 gr. 11002
500 gr. 11003

Rundkopfholzschrauben 
Messing blank verpackt zu 200 Stück
2 x 10 mm 11008
2 x 12 mm 11009
2 x 16 mm 11010

Holzschrauben Eisen verzinkt
2 x 12 mm 11011
3 x 16 mm 11012
3 x 20 mm 11013
3 x 25 mm 11014
3 x 30 mm 11015
3.5 x 25 mm 11016
3.5 x 30 mm 11017

Messingschrauben DIN 95 Linsenkopf
Verpackt zu 200  Stück
3 x 20 mm    11018
3.5 x 25 mm 11019
3.5 x 30 mm 11020
3.5 x 35 mm 11021
4 x 30 mm    11022
4 x 35 mm    11023
4 x 40 mm    11024
4.5 x 35 mm 11025
4.5 x 40 mm 11026